မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန သမိုင်းကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန သမိုင်းကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနအဖြစ် ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၃)ရက် နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၅/၂၀၁၂)မှ သဘောတူ ခွင့်ပြုပြီး အဆင့်တိုးမြှင့် ဖွဲ့စည်းခွင့် ပြုခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနသည် ပညာညွှန်ကြားရေး၀န် လက်အောက်ရှိ စာစစ်မင်းကြီးရုံးအဖြစ် တည်ရှိနေရာမှ ၁၉၇၂-ခုနှစ်၊မတ်လ(၁၅)ရက် နေ့မှစ၍ စနစ်သစ် အုပ်ချုပ်ရေးအရ အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများကို အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းရာတွင် စာစစ်မင်းကြီးရုံးအား မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့ဟူ၍ သီးခြားဌာန အဖြစ် ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် တစ်သီးတစ်ခြား ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ရာမှ မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်အဖွဲ့ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပညာရေးစနစ် နှင့် လုပ်ငန်းခွင် များ အထောက်အကူပြုစေရန် ပညာအရည်အချင်း နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေအနေတို့ကို သုံးသပ်စစ်ဆေးနိုင်ရန် နှင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် လုပ်ဆောင်ရသော စာမေးပွဲများ ကျင်းပစစ်ဆေးခြင်းများကို တရားမျှတ၍ စည်းစနစ်ကျစွာဖြင့် အောင်မြင်ချောမောစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် တော်လှန်ရေး ကောင်စီ သည် ၁၉၇၃-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၂၉)ရက် နေ့စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေး ကောင်စီ ဥပဒေ အမှတ်-၁၆ ဖြင့် '' ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့ ဥပဒေ '' ကို ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့အနေဖြင့် အောက် ဖော်ပြပါ စာမေးပွဲများကို ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ရပါသည်-

(က) အခြေခံပညာ အထက်တန်း စာမေးပွဲ
(ခ) အခြေခံပညာ အဋ္ဌမတန်း စာမေးပွဲ
(ဂ) မှတ်ပုံတင် စာရင်းကိုင် စာမေးပွဲ
(ဃ) စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး အထက်တန်းစာမေးပွဲ
(င) သီးခြား ကူးသန်းရောင်း၀ယ်ရေး စာမေးပွဲ
(စ) ဗဟိုတရားရုံးချုပ် ရှေ့နေ နှင့် အထက်တန်း ရှေ့နေ စာမေးပွဲ
(ဆ) မှတ်ပုံတင် ရှေ့နေ စာမေးပွဲ တို့ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင်မူ အခြေခံပညာအထက်တန်းစာမေးပွဲကို အမည်ပြောင်းထားသည့် တက္ကသိုလ်၀င် စာမေးပွဲ တစ်ခုတည်းကိုသာ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

၁၉၅၂-ခုနှစ် မှ ၁၉၆၈-ခုနှစ် အထိကျင်းပသော စာမေးပွဲများကို တက္ကသိုလ်၀င် စာမေးပွဲ ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ ပြီး ၁၉၆၉-ခုနှစ် မှ ၁၉၈၀-ပြည့်နှစ် အထိ ကျင်းပသော စာမေးပွဲများကို အခြေခံပညာ အထက်တန်း စာမေးပွဲ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၁-ခုနှစ် မှ ၁၉၈၃-ခုနှစ်အထိကို အခြေခံပညာ အဆင့်မြင့်တန်း စာမေးပွဲ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၄-ခုနှစ် မှ ၁၉၉၈-ခုနှစ် အထိကို အခြေခံပညာ အထက်တန်း စာမေးပွဲ ဟု ပြန်လည် ခေါ် ဆိုခဲ့ပြီး ၁၉၉၉-ခုနှစ် မှ ယခုအချိန်ထိ စာမေးပွဲကို တက္ကသိုလ်၀င် စာမေးပွဲ ဟု ခေါ်ဆို စစ်ဆေးလျက် ရှိ ပါသည်။