၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွင် ရရှိသော အမှတ်စာရင်းကို မိမိ၏ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် https://mmexamscore.org တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Software ထည့်သွင်းရန်မလိုဘဲ၊ ဖုန်း/ကွန်ပျူတာ၏ Web Browser ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

                                  ကြည့်ရှုနည်းဗွီဒီယို                                   အမှတ်စာရင်းကြည့်ရန်

ဝေးလံခေါင်ဖျား၍ အင်တာနက်ဝင်ရောက်၍ မရနိုင်သောဒေသများမှ ဖြေဆိုသူများသည် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်ရုံး - ၀၉ ၄၀၂ ၃၂၇ ၁၅၃ / ၀၉ ၇၅၁ ၃၉၅ ၄၁၀
နေပြည်တော်ရုံး - ၀၉ ၈၈၃ ၆၀၇ ၃၅၀